Styrk dit personlige lederskab

– For dig som vil det bedste i dit arbejds- & privatliv –

Dette forløb, er for dig som

 • Vil sætte dig selv bedst muligt i spil (professionelt & privat)
 • Leve og handle ud fra den du er som menneske
 • Arbejde med dine faglige og personlige potentialer
 • Vil sætte fokus på mål, drømme ud fra en holistisk vinkel

Du har mod på at sætte plejer på pause, arbejde med et åbent sind og en legende tilgang.

Coaching efter andre principper end de gængse

 • Samtaleteknik afhænger af situationen og kan variere fra gang til gang
 • Samtale kan finde sted med kort varsel
 • Specialaftale for dig som er på dette forløb udenfor 8-16
 • Adgang til hele min viden, min erfaring og mine kompetencer
 • Mulighed for at kontakte mig for en kort her-og-nu sparring ved behov over sms eller mail

Forløbet er for dig

 • Som vil det bedste i sit arbejds- & privatliv
 • Der vil stå ved sig selv
 • Der tør se sig selv fra nye vinkler
 • Der ved det kræver en indsat at udvikle sig
 • Der vil opnå resultater
 • Der vil opleve et meningsfyldt og nærværende liv professionelt & privat

Eksempler på temaer

 • Sparring på håndering af hverdagens udfordringer
 • Støtte i at være dig som leder eller kollega
 • Skabe balance mellem arbejds- & privatliv
 • Sparring på samarbejde med kolleger, leder, medarbejdere
 • Sparring på private & livsudfordringer
 • Støtte i at stå mere i dig selv og dit personlige lederskab
 • Afdækning og sparring omkring uhensigtmæssige handlemønstre og overbevisninger
 • I det hele taget støtte, vejledning og sparring, når du oplever behovet

Eksempler på mål

 • Du tager beslutninger indefra og mere bevidst
 • Du træner din intuition og indre GPS
 • Du bliver tydeligere i din kommunikation overfor dig selv og din omverden
 • Du begynder at realisere mål, drømme og visioner

Du får

 • Møder
  • 1. mdr.: 1 x møde hver uge á 120 min
  • 2-3 mdr.: 1 x møde hver 2. uge á 120 min
  • 4-6 mdr.: 1 x møde hver 4. uge á 120 min
 • Mødeform
  • Fysisk, skype eller telefon
 • Moderne værktøjer
  • Jeg benytter mig af forskellige værktøjer, som kan være forskellig fra gang til gang afhængig af din situation
  • Coaching – NLP – stresshåndtering – karrierecoaching – kognitiv & narrativ terapi – meningsskabelse & nærvær – gensidig respekt & medmenneskelighed – personligt fokus – troværdighed & ærlighed – støtte & vejledning – tillid & sparring – vi gør det sammen – reflektion – Livets stol – De 5 trin – clairvoyance – readings med kort – healing

Din investering

Intensivt forløb
 • Forløb1: Én måned = 17.150 kr.
 • Forløb2: Tre måneder = 32.432 kr.
 • Forløb3: Seks måneder = 51.950 kr.

Kontakt mig og find ud af, hvordan du kommer i gang: Mobil 2445 4009.