Personligt lederskab

– virksomhed –

Jeg hjælper dig med at forbedre både din og dine medarbejders

 • Personlige lederskab
 • Performance
 • Arbejdsflow
 • Værdiskabelse
 • Work-Life balance

Udbytte af Personligt lederskab

 • Mindsket sygefravær
 • Mindsket medarbejderomsætning
 • Øget engagement
 • Øget effektivitet
 • Bedre trivsel hos den enkelte og i teamet

Andet udbytte ved Personligt lederskab

 • Bedre bundlinie
 • Øget kreativitet
 • Større tillid
 • Flere ambassadører
 • Flere glade kunder

Hvordan løfter jeg dit personlig lederskab til næste niveau?

 • Afdækning af nuværende situation
 • Fastsætte mål, vision og ønske
 • Igangsætte handlingsplan
 • Reflektion
 • Fremadrettet handlingsplan
Resultat:
Man står stærkere i sig selv og har styrket det personlige lederskab

Veje at gå

 • Individuelle samtale /-forløb – her
 • Retreat
 • Workshop
 • Foredrag – her

Jeg tror på, at du, din kolleger og dine medarbejdere kan indrette et arbejdsliv, så man

 • Glæder sig til hver mandag
 • Er styret af ens personlige lederskab
 • Lettere kan navigere gennem forandringer og udfordringer

Jeg tager udgangspunkt i mennesket, afdækker potentiale, handlemønstre og finder de løsninger, som passer præcist til dig, din kollega eller medarbejder.

Værktøjskassen er fyldt med redskaber til personlig udvikling og forretningsorienterede metoder. En værktøjskasse, jeg har opbygget gennem 30 år som udviklings- og stresskonsulent i interesseorganisationer, private og offentlige virksomheder.

Det handler om at sætte dig, din kollega eller din medarbejder bedst mulig i spil gennem det personlige lederskab.

PRIVAT

– Balance i livet –

FORSIDE

15 min “quick fix”

 – Meditationer, genveje og good stuff –